• phuket hotel
    แนะนำที่พักใกล้ เกาะตาชัย โรงแรมในจังหวัด ภูเก็ต

    แนะนำที่พักใกล้ เกาะตาชัย โรงแรมในจังหวัด ภูเก็ต ถึงแม้ว่าเกาะตาชัย จะตั้งอยู่ในจังหวัด พังงา ...

    Read More

แนะนำที่พักใกล้ เกาะตาชัย โรงแรมในจังหวัด ภูเก็ต

phuket hotel

แนะนำที่พักใกล้ เกาะตาชัย โรงแรมในจังหวัด ภูเก็ต ถึงแม้ว่าเกาะตาชัย จะตั้งอยู่ในจังหวัด พังงา แต่เนื่องจากจังหวัดพังงานั้น ยังไม่มีสนามบินประจำจังหวัด จึงทำให้ผู้ที่ต้องการไปเที่ยวเกาะ ตาชัย นั้นต้องเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อมาลงที่สนามบินภูเก็ตก่อน หรือ จะนั่งรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ ...

Read More