เกาะตาชัย กับ หอยมรกต แอมฟิโดรมัส คลาซิเรียส (Amphidromus classirius)

เกาะตาชัย หอยมรกต แอมฟิโดรมัส คลาซิเรียส (Amphidromus classirius)

เกาะตาชัย กับ หอยมรกต แอมฟิโดรมัส คลาซิเรียส (Amphidromus classirius) หอยมรกตแห่ง เกาะตาชัย เกาะตาชัย มีหอยมรกตที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า แอมฟิโดรมัส คลาซิเรียส (Amphidromus classirius) ชื่อดังกล่าวนั้นได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอยมรกตสามารถพบได้ที่ ...

Read More